SICK | Ranger3

När vi återskapar en verklig produkt i 3D är det viktigt att komma så nära originalet som möjligt. I det här uppdraget fick vi en CAD-fil från SICK som innehöll ett skelett av produkten Ranger3. För att kunna klä den digitala 3D modellen med de material och egenskaper som den har i verkligheten fick vi studera en prototyp. Vi fick vara extremt noggranna och vrida och vända för att se varje vinkel. Resultatet blev en korrekt 3D kopia av SICK Ranger3. Kombinerat med ljud, ljussättning och animation blev slutresultatet en film som visar upp produktens främsta egenskaper, fart, kompakt desin och mångsidighet.

Image
Image
Image